Szkolenie „Status AEO” – na czym ono polega

Szkolenie „Status AEO” – na czym ono polega

Artykuł sponsorowany

Szkolenie „Status AEO” odnosi się do Advanced Economic Operator, czyli zaawansowanego operatora gospodarczego. Jest to program certyfikacyjny wprowadzony przez Światową Organizację Celno-Międzynarodową (World Customs Organization) w celu ułatwienia handlu międzynarodowego i wzmocnienia bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

Szkolenie „Status AEO” koncentruje się na szkoleniu przedsiębiorców i operatorów gospodarczych w zakresie zasad, wymagań i procedur związanych z certyfikacją AEO. Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania i utrzymania statusu AEO.

Status AEO ma na celu ułatwienie handlu międzynarodowego poprzez uznawanie operatorów gospodarczych, którzy spełniają wysokie standardy bezpieczeństwa, zgodności i niezawodności w swoich operacjach. Operatorzy gospodarczy, którzy uzyskają status AEO, mogą korzystać z uproszczonych procedur celnych, skróconych czasów przepływu towarów przez granice, preferencyjnych kontroli celnych oraz innych udogodnień i ulg celnych.

Podczas szkolenia „Status AEO” uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat:

Kryteriów i wymagań uzyskania statusu AEO

Szkolenie omawia kryteria, jakie przedsiębiorcy muszą spełnić, aby ubiegać się o status AEO. Obejmuje to aspekty związane z bezpieczeństwem, zgodnością, kontroli wewnętrznej, finansami i szkoleniami pracowników.

Procedur celnych i dokumentacji

Szkolenie wyjaśnia procedury celne, związane z dokumentacją i deklaracjami celno-skarbowymi, które należy przestrzegać w kontekście statusu AEO. Uczestnicy poznają procesy celne, wymogi dokumentacyjne i sposoby radzenia sobie z potencjalnymi problemami.

Bezpieczeństwa i kontroli w łańcuchu dostaw

Szkolenie koncentruje się na aspektach bezpieczeństwa łańcucha dostaw, takich jak monitorowanie, zarządzanie ryzykiem, ochrona przesyłek, bezpieczeństwo fizyczne i cybernetyczne. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczne i niezawodne przemieszczanie towarów przez granice.

Audytów i ocen certyfikacyjnych

Szkolenie omawia procesy audytów i ocen certyfikacyjnych, które są przeprowadzane w celu uzyskania statusu AEO. Uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się do audytów, jakie dokumenty i informacje są wymagane, jakie są kryteria oceny i jak przebiega proces certyfikacji.

Uzyskanie statusu AEO ma wiele korzyści dla przedsiębiorców, takich jak zwiększenie konkurencyjności na rynku międzynarodowym, minimalizacja ryzyka i kosztów związanych z przepływem towarów, uproszczenie procedur celnych oraz poprawa relacji z partnerami handlowymi i organami celno-skarbowymi.

Dodaj komentarz

Twój email nie zostanie opublikowany.